Điểm tin & Sự kiện
Timothy Nott - Tân tổng quản lý khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha
Khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha trân trọng chào mừng Ông Timothy Nott, Tân Tổng quản lý Khách sạn.
SP