Trải nghiệm
Câu chuyện của người làm sáng tạo: Làm cái gì? Ở đâu? Thế nào?
Sự xuất hiện của một không gian đa chức năng, một địa điểm hàng đầu dành cho các sự kiện đẳng...
ELLE Team