ELLE Decoration
Giai điệu màu sắc trong ngôi nhà của Lexie
Bước vào nhà Lexie Stoddart, bạn tưởng như bước vào một thế giới khác, vui nhộn với những mảng...
ELLE Team