Du lịch
Gardens by the Bay - Khu trưng bày Christmas Toyland (Singapore)
Trong không gian xanh biếc của những khóm trạng nguyên và những hàng cây thường xanh cao vút,...
ELLE Team