Style Guide
Bạn thuộc dáng người nào theo Kibbe Theory - thuyết cơ thể hướng tới sự tích cực?
Quên đi những khái niệm dáng hình quả táo, quả lê,... mà người chiến thắng luôn là dáng đồng hồ...
Dieu Thanh