Style Guide
Buông thả điệu nghệ trong chiếc đầm suông hoàn hảo với từng dáng người
Không cúp ngực, không chiết eo, những chiếc đầm suông tôn vinh sự thoải mái, đỡ đần vẻ đẹp lười...
Dieu Thanh