Sao & ​Showbiz
Kim Kardashian bị kiện 100 triệu USD vì một mẫu ốp lưng điện thoại
Cuộc đời và danh tiếng (hoặc đúng hơn là tai tiếng) của Kim Kardashian được tạo dựng nên bởi...
Dominic Nguyen