ELLE Interview
Phạm Thị Mỹ An: "Cứ đi rồi sẽ đến"
[Tạp chí ELLE tháng 3/2017] KTS Mỹ An và chồng - KTS Michael Charruault thành lập công ty Thiết...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE