Bí quyết sống
Làm sao để rèn luyện kỹ năng lắng nghe
Được lắng nghe là một nhu cầu, người ta luôn ham muốn được giãi bày và chia sẻ những suy nghĩ...
Nguyễn Gia Linh