Du lịch
An Lâm Villas Ninh Vân Bay đổi tên thành L'Alyana Ninh Vân Bay 
Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Thanh Vân, một thành viên của Tập đoàn Sovio Holdings, đã...
SP