Xu hướng & Cảm hứng
Hành trình "số hóa" mùi hương
Bản thân mùi hương là “ảo”, hay nói cách khác, có khả năng gây ảo giác (rất thật) khiến chúng ta...
ELLE Team