Thế giới thời trang
4 local brand có tiềm năng gây tiếng vang trên thị trường quốc tế
Mỗi local brand là mỗi màu sắc, mỗi thông điệp khác nhau. Tất cả đều góp phần tô đậm bản sắc...
Dieu Thanh