ELLE Interview
Hai cô chủ của Lacaito homestay và cảm hứng từ những chuyến đi
[Tạp chí ELLE tháng 2/2017] Cái duyên về những trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên đã đem Đặng...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE