Tin thời trang
“Lam’s Night – Đêm xanh” đánh dấu 7 năm làm nghề của Li Lam
NTK Li Lam vừa đánh dấu 7 năm làm nghề bằng buổi trình diễn mang tên “Lam’s Night – Đêm xanh”...
ELLE Team