ELLE Interview
Kim Trần: "Sức mạnh của tôi chính là sự tự tin"
[Tạp chí ELLE tháng 1/2017] Mở viện chăm sóc da từ khi 19 tuổi, ước mơ của cô gái trẻ Kim Trần...
SP