Bí quyết sống
Mẹo giới thiệu bản thân gây ấn tượng cho câu hỏi: "Công việc của bạn là gì?"
Thêm sứ mệnh công việc bạn đang làm, suy nghĩ về vấn đề bạn có thể giải quyết... là một số cách...
ELLE Team