Thế giới văn hóa
Chế tác Lân Sư Rồng - Vinh quang thầm lặng
[Tạp chí ELLE Decoration – 8/2015] Từ hơn trăm năm trước, nghệ thuật múa Lân Sư Rồng du nhập...
SP