ELLE Decoration
Kiến trúc sư Tạ Tiến Vĩnh - Kiến trúc cũng cần dũng cảm
KST Tạ Tiến Vĩnh nói, một trong những nguyên tắc làm nghề của anh là phải “đàn áp khách hàng”....
SP