Thế giới văn hóa
Khám phá cuộc đời của Lovelace - Nữ lập trình viên máy tính đầu tiên trên thế giới
Nữ toán học gia tài năng Ada Lovelace đã đặt nền móng cho công việc lập trình viên máy tính -...
ELLE Team