ELLE Decoration
Chủ tịch Kohler Larry Yuen - Thẩm mỹ thiết kế gắn bó với môi trường
ELLE Decoration đã có cuộc trao đổi cùng ông Larry Yuen, Chủ tịch Kohler, xoay quanh câu chuyện...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE