ELLE Interview
Laura Fontan - Câu chuyện của tình yêu & định mệnh
[Tạp chí ELLE số tháng 12/2017] Laura Fontan là người phụ nữ luôn bên cạnh NTK và cũng...
ELLE Team