Thế giới văn hóa
Buổi dạ vũ Le Bal, nơi tôn vinh những quý cô năng động
[Tạp chí ELLE – 12/2016] Là một trong 10 sự kiện xã hội toàn cầu được quan tâm và có nhiều ảnh...
SP