Sao & ​Showbiz
Meghan Markle sẽ ở đâu vào đêm trước ngày cưới?
Vào ngày 19/5 tới đây, Meghan Markle và Hoàng tử Harry sẽ cùng nói "Tôi đồng ý" trước toàn thể...
ELLE Team