Thế giới văn hóa
Le Duo - Hương sắc của âm nhạc
[Tạp chí ELLE tháng 8/2017] Một tối tháng Sáu, tôi đến với không gian âm nhạc của hai nghệ sĩ...
Đoàn Trúc