Thế giới văn hóa
Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 - Chuyên nghiệp và đẳng cấp
Là một trong những sự kiện biểu tượng của thành phố đáng sống nhất Việt Nam, lễ hội pháo hoa Đà...
Hạnh Miu