Thế giới thời trang
Hàng nghìn người New York mặc trang phục nổi bật đổ xuống đường mừng lễ Phục Sinh
Cùng diễn ra vào ngày 1/4, tại New York, lễ Phục Sinh rộn ràng lấn át hẳn ngày quốc tế nói dối...
Fellini Rose