Sao & ​Showbiz
Kanye West tranh cử Tổng Thống Mỹ vào năm 2020?
"Tôi không biết mình sẽ mất gì và được gì. Thật sự thì không đáng để tôi quan tâm, bởi vì tính...
ELLE Team