Sao & Style
Giải mã phong cách của bạn gái G-Dragon - Lee Joo Yeon
Dù là bạn gái của biểu tượng thời trang G-Dragon, Lee Joo Yeon lại lựa chọn cho mình phong cách...
ĐIỀN HUYỀN LINH