Trải nghiệm
LG Posé – khơi nguồn cảm hứng bất tận cho phong cách sống thời thượng
Phá vỡ giới hạn của một chiếc TV đơn thuần, LG Posé được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật...
ELLE FOCUS