Thế giới văn hóa
Để thông qua Luật cho người chuyển giới, cần thay đổi nhận thức xã hội
Có hai vấn đề lớn mà cộng đồng LGBTIQ vẫn đang đấu tranh suốt gần 10 năm qua là quyền chuyển đổi...
Đoàn Trúc
ELLE Voice
Cộng đồng LGBT dễ bị tổn thương hơn trước bạo lực tình dục
Ngày nay, các khái niệm về cộng đồng LGBT đã trở nên phổ biến hơn, nhưng không phải ai cũng thực...
Đoàn Trúc
Thế giới văn hóa
Những điều cần biết về Ngày Quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT
Ngày 17/5 hàng năm là ngày thế giới lên tiếng chống lại nạn kỳ thị và phân biệt đối xử với người...
ELLE Team
Trải nghiệm
Bạn nghĩ gì về LGBT & tình yêu đồng tính?
Khái niệm LGBT (LESBIAN - đồng tính nữ, GAY - đồng tính nam, BISEXUAL - song tính và TRANSGENDER...
Ngan Nguyen