ELLE Voice
[ELLE Voice] Kha: Khi người trẻ chọn phụng sự cộng đồng
Là sinh viên năm cuối tại Đại học Fulbright Việt Nam, chuyên ngành Nghiên cứu Việt Nam và Lịch...
ELLE Feature Team