Thế giới thời trang
Ellewiki: Áo dài xưa và nay
Khởi nguồn từ chiếc áo giao lãnh bốn vạt ở thế kỷ 17, áo dài Việt Nam đã trải qua nhiều biến đổi...
thanhphuong