ELLE Decoration
Đường cong hội quán Phước Kiến
Dốc mái võng, bờ đao cong vút, nóc mái có lưỡng long triều nhật, linh thú, dọc đầu đao có tiếu...
SP