Sao & ​Showbiz
Lý Nhã Kỳ làm Phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp - mô tô Việt Nam
Lý Nhã Kỳ đẹp sang trọng nhận chức Phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp - mô tô Việt Nam khóa VI.
SP