ELLE Interview
Joss Stone - Tự do là định mệnh cuộc đời
[Tạp chí ELLE - 11/2015] Ngày 10/10, Joss Stone đã có buổi diễn 90 phút trong khuôn khổ Liên...
Doan Truc