Thế giới văn hóa
3 liên hoan phim châu Á bạn cần biết
[Tạp chí ELLE - 12/2015] ELLE giới thiệu đến bạn 3 liên hoan phim nổi tiếng của châu Á.
Doan Truc