Thế giới văn hóa
Liên hoan phim Đức 2015 tại Việt Nam
Với 8 bộ phim đặc sắc và 30 suất chiếu trong 10 ngày trải dài ở các thành phố Hà Nội - Huế - Đà...
Kiều Hạnh