Sao & ​Showbiz
Lindsay Lohan không muốn quay lại Hollywood
Lindsay Lohan quyết định rời bỏ Hollywood để chuyển tới sống an nhàn ở London cùng bạn trai tỷ...
ELLE Team