ELLE Bride
Những nàng dâu trẻ thích hợp với màu chì kẻ viền môi nào?
Chì kẻ viền môi khá cần thiết trong makeup chuyên nghiệp vì giúp đôi môi bạn định hình và giữ...
Sophie Thanh Huyen
Xu hướng & Cảm hứng
Xác định phong cách làm đẹp qua gu âm nhạc bản thân
Có lẽ âm nhạc giống cuộc đời người phụ nữ ở điểm: Có nốt thăng nốt trầm, nhưng luôn hợp lại...
ELLE Team