Xu hướng & Cảm hứng
Dior Capture Totale - Thành tựu chống lão hóa với phương thức dẫn truyền chọn lọc
Tái khẳng định học thuyết chống lão hóa da toàn cầu, mang cho phái nữ lời hứa về một làn da...
Sophie Thanh Huyen