Thời trang
Live show Chuyện của tóc lần 6: Sắc thu Hà Nội
Live show Chuyện của tóc lần 6: Sắc thu Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị...
SP