Tin thời trang
Giám đốc sáng tạo Hedi Slimane bất ngờ thay đổi logo thương hiệu Celine
Thay đổi đầy bất ngờ của Giám đốc sáng tạo Hedi Slimane là bước đi đầu tiên được công bố trong...
Thùy Dung