ELLE Interview
LiLy Cole ở Ghana
Có bao nhiêu công sức trong mỗi hộp dưỡng thể bơ đậu mỡ (shea butter)? Lily Cole, siêu mẫu Anh...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE