Thế giới văn hóa
Những câu nói hay trong phim UP – Vút bay
Không vì ít thoại mà những câu nói hay trong phim bị lu mờ, thoại ngắn lại súc tích khiến chúng...
SP