Xu hướng & Cảm hứng
Nước hoa dành cho tóc: bí mật tinh tế của mọi phụ nữ
“Người ta nên xịt nước hoa ở đâu? Ở bất cứ nơi nào người đó muốn được hôn” - Coco Chanel. Mà phụ...
Sophie Thanh Huyen