Thế giới thời trang
#ELLEGreenTalk: Bước vào kỷ nguyên xa xỉ của thời trang thuần chay với những chất liệu mới
Nếu 5 năm trước, thời trang bền vững là một khái niệm chỉ tương lai thì ngày hôm nay đã trở...
ELLE Fashion Team