Trải nghiệm
Lòng tự trọng của một người phụ nữ trong tình yêu
Tôi không biết các bạn định nghĩa về tình yêu như thế nào? Nhưng tình yêu đối với tôi phải là...
ELLE Team