Bí quyết sống
Tạm ngừng phục vụ
(Phái đẹp - ELLE) Các cụ ngày xưa vẫn có câu "miếng ăn quá khẩu thành tàn", nên trong cuộc sống...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE