ELLE Interview
Lương Thị Lệ Thủy: "Nói là làm và làm từ nhiệt tâm của mình"
[Tạp chí ELLE tháng 4/2017] Lương Thị Lệ Thủy: "Tôi luôn tin sống có nghị lực và đam mê sẽ chắp...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE