ELLE Interview
Những giấc mơ
(Phái đẹp - ELLE) Ca hát có lẽ là tài năng người ta dễ nhận thấy ở mình nhất và cũng khao khát...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE